Trang chủKhuyến mãi

Khuyến mãi

Máy lọc nước Optimus i2-9 cấp màn hình cảm ứng đèn UV
Chi tiết
Mua ngay
Cho vào giỏ hàng
18%
Máy lọc nước Karofi Optimus s1 9 cấp Lõi Ankaline
Chi tiết
Mua ngay
Cho vào giỏ hàng
6.690.000 đ 7.870.000 đ
15%
Máy lọc nước Karofi Optimus s1-9 cấp tủ đèn UV
Chi tiết
Mua ngay
Cho vào giỏ hàng
6.990.000 đ 8.530.000 đ
18%
Máy lọc nước Karofi Optimus s1 8 cấp tủ
Chi tiết
Mua ngay
Cho vào giỏ hàng
6.190.000 đ 7.530.000 đ
18%
Máy lọc nước Optimus i1-9 cấp thông minh đèn UV
Chi tiết
Mua ngay
Cho vào giỏ hàng
7.290.000 đ 8.800.000 đ
17%
Máy lọc nước Optimus i2-8 cấp màn hình cảm ứng
Chi tiết
Mua ngay
Cho vào giỏ hàng
19%
MÁY LỌC NƯỚC THÔNG MINH NÓNG NHANH O-H128
Chi tiết
Mua ngay
Cho vào giỏ hàng
8.190.000 đ 9.590.000 đ
15%
MÁY LỌC NƯỚC KAROFI OPTIMUS i1 9 CẤP ANKALINE
Chi tiết
Mua ngay
Cho vào giỏ hàng
6.990.000 đ 8.170.000 đ
14%
Máy lọc nước Optimus i1-8 cấp thông minh
Chi tiết
Mua ngay
Cho vào giỏ hàng
6.590.000 đ 7.690.000 đ
14%
Máy lọc nước Karofi 2.0-9 cấp đèn UV màn hình cảm ứng
Chi tiết
Mua ngay
Cho vào giỏ hàng
21%
Máy Lọc Nước Nóng Lạnh HC300RO
Chi tiết
Mua ngay
Cho vào giỏ hàng
8.490.000 đ 11.700.000 đ
27%
Máy Lọc Nước Karofi Dòng Tiêu Chuẩn 8 Cấp Không Tủ
Chi tiết
Mua ngay
Cho vào giỏ hàng
4.590.000 đ 5.490.000 đ
16%
Máy Lọc Nước Karofi 1.1-7 Cấp Không Tủ
Chi tiết
Mua ngay
Cho vào giỏ hàng
4.750.000 đ 5.490.000 đ
13%
Máy Lọc Nước Karofi 1.1-7 Cấp Tủ IQ
Chi tiết
Mua ngay
Cho vào giỏ hàng
5.390.000 đ 6.350.000 đ
15%
Máy Lọc Nước Karofi 1.1-8 Cấp Không Tủ
Chi tiết
Mua ngay
Cho vào giỏ hàng
4.890.000 đ 6.040.000 đ
19%
Máy Lọc Nước Karofi 1.1-8 Cấp Tủ IQ
Chi tiết
Mua ngay
Cho vào giỏ hàng
5.490.000 đ 6.790.000 đ
19%
Máy Lọc Nước Karofi 2.0-8 Cấp Tủ IQ
Chi tiết
Mua ngay
Cho vào giỏ hàng
6.690.000 đ 7.810.000 đ
14%
Máy lọc nước Karofi 2.0-9 cấp đèn UV màn hình cảm ứng
Chi tiết
Mua ngay
Cho vào giỏ hàng
21%
MÁY LỌC NƯỚC KAROFI ERO 8 CẤP KHÔNG TỦ
Chi tiết
Mua ngay
Cho vào giỏ hàng
3.990.000 đ 4.790.000 đ
17%
MÁY LỌC NƯỚC KAROFI ERO 8 CẤP
Chi tiết
Mua ngay
Cho vào giỏ hàng
4.690.000 đ 5.490.000 đ
15%
MÁY LỌC NƯỚC KAROFI 2.0-9 CẤP ĐÈN ANKALINE MÀN HÌNH CẢM ỨNG
Chi tiết
Mua ngay
Cho vào giỏ hàng
19%
Máy Lọc Nước Nóng Lạnh HCV351
Chi tiết
Mua ngay
Cho vào giỏ hàng
8.390.000 đ 11.500.000 đ
27%
Máy Lọc Nước Karofi Công Suất Lớn KB75
Chi tiết
Mua ngay
Cho vào giỏ hàng
13.500.000 đ 14.950.000 đ
10%
Máy Lọc Nước Karofi Công Suất Lớn KB50
Chi tiết
Mua ngay
Cho vào giỏ hàng
10.500.000 đ 13.500.000 đ
22%
Máy Lọc Nước Karofi Công Suất Lớn KB30
Chi tiết
Mua ngay
Cho vào giỏ hàng
7.990.000 đ 9.600.000 đ
17%
Cây Nóng Lạnh Karofi HC01
Chi tiết
Mua ngay
Cho vào giỏ hàng
2.900.000 đ 3.500.000 đ
17%
Máy Lọc Nước Karofi Tiêu Chuẩn 6 Cấp Không Tủ
Chi tiết
Mua ngay
Cho vào giỏ hàng
4.090.000 đ 4.990.000 đ
18%
Máy Lọc Nước Karofi Dòng Tiêu Chuẩn 7 Cấp Không Tủ
Chi tiết
Mua ngay
Cho vào giỏ hàng
4.190.000 đ 5.390.000 đ
22%
Máy Lọc Nước Karofi Dòng Tiêu Chuẩn 9 Cấp Không Tủ
Chi tiết
Mua ngay
Cho vào giỏ hàng
26%
Máy Lọc Nước Karofi Dòng Tiêu Chuẩn 7 Cấp Tủ IQ
Chi tiết
Mua ngay
Cho vào giỏ hàng
22%
Popup
0283.730.9010